Εταιρεία

Η εταιρία ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.Ε.Π.Ε  ιδρύθηκε το 2009 και από τον Ιούνιο του 2010, δραστηριοποιείται κυρίως στην προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της WIND.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την εταιρεία μας από την πλειονότητα των εμπορικών εταιρειών και την κατατάσσει σε ειδικό κλάδο είναι ότι οι πωλήσεις της γίνονται με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.Ε.Π.Ε . ασχολείται με:

  • Την προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
    Η ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.Ε.Π.Ε  προωθεί τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες σταθερής και κινητης τηλεφωνίας, απευθείας στους τελικούς καταναλωτές.

Comments are closed.